Stoj kao planina, kreći se poput tigra, teci poput rijeke.